MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 1. SATICI

Ünvanı : TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

Adresi : İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44/A Tuzla - İstanbul

E-posta : customercare@nudeglass.com

MERSİS Numarası: 0815003447300016

(Bundan böyle SATICI veya NUDE olarak anılacaktır.)

 1. ALICI (*)

Adı/Soyadı/Ünvanı:  MÜŞTERİ AD SOYAD       

Adresi: MÜŞTERİ ADRESİ

Telefon: MÜŞTERİ TELEFON

E-posta adresi: MÜŞTERİ E-POSTA

Vergi Kimlik Numarası   :

(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.)

(*) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (beraber “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Sözleşme’nin konusu, ALICI`nın, SATICI`ya ait https://tr.nudeglass.com/ (“NUDE Websitesi”) internet sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak ilgili olarak Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.

MADDE 3- SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, FİYAT, MİKTAR VE ÖDEME ŞEKLİ

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürünlerin Cinsi, Türü, Miktarı ve Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün No

Ürün

Adet

Birim Fiyatı(TL)

Tutar(KDV Dahil)

Toplam Ürün Bedeli:    

0.00TL

  

Toplam Kargo Tutarı:       

Toplam Sipariş Tutarı(KDV Dahil):    0.00TL    

Ödeme Şekli:   Kredi Kartı/EFT/Havale/ Gift Card - Peşin Ödeme / Tek Çekim /….Taksit  

Teslimat Adresi:     

Teslim Edilecek Kişi:        

Ürün İrsaliyesi Teslimat Adresi :     

Ürün faturası E-Fatura olarak NUDE Websitesi’nde kayıtlı e-posta adresine iletilecektir.

 • Söz konusu kargo bedeli toplam sipariş tutarına dahil olup; ALICI tarafından ödenecektir. Uluslararası gönderim maliyetleri, aracılık ve gümrük maliyetleri, uygulanabilecek ithalat ve satış harç ve vergileri de dâhil olmak üzere varsa gümrük ve satış harç ve vergilerinden ALICI sorumludur.
 • https://tr.nudeglass.com/ internet sitesinden ürün aldığınızda, ALICI’nın ürünü gönderilmesini istediği ülke tarafından talep edilebilecek ithalat vergi ve gümrük harçlarını ve nakliyeci, aracı, ürünün gideceği ülkedeki gümrük idaresi veya diğer taraflar tarafından talep edilebilecek giderleri, avans ücretlerini veya benzer ücretleri (özetle “İthalat Ücretleri”) ALICI’dan talep edilecek olduğundan ürünü satın almadan önce daha fazla kesinlik için yerel gümrük idaresi ile irtibata geçip yapacağınız satın alıma uygulanabilecek ithalat vergileri ve gümrük harçları hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekmektedir.
 • Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan ALICI’ya sağlanması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.

MADDE 4- İFA ŞEKLİ VE TESLİMAT

 • Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
 • Sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
 • ALICI, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse SATICI’yı durumdan customercare@nudeglass.com adresi üzerinden derhal haberdar edecektir. ALICI sözleşmeye konu ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
 • Ürünün ayıplı olduğunun ürün teslim alındıktan sonra anlaşılması durumunda ALICI; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları SATICI’ya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

 • Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için geçerli olan ayıp-ihbar süreleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasının “c” bendi gereği; açık ayıplarda 2 (iki) gün, açık olmayan ayıplarda ise teslimden sonra 8 (sekiz) gündür.
 • Sözleşmeye konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır. ALICI’nın ürünün teslimatını yapılmasını istediği ülkede talep edilebilecek İthalat Ücretleri’ni zamanında ödememesi nedeniyle tahmini teslimat tarihinde gecikme yaşanmasından ötürü SATICI sorumlu tutulamaz.
 • ALICI’nın ürünü teslim almayı reddetmesi veya ithalat ücretlerini ödememesi veya ödemeyi reddetmesi ve/veya ithalat ücretlerini ödememek için ürünü iade etmeye çalışması durumunda; SATICI’ya önceden ödemesi yapılan nakliye ve/veya gönderim işlemlerine ilişkin ücretler ALICI’ya iade edilmez. ALICI’nın ithalat ücretlerini ödemeyi reddetmesi veya ödemeden imtina etmesi nedeniyle ortaya çıkan tüm ücret ve bedellerden ALICI sorumlu olacaktır.
 • ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.
 • Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda, ürünün SATICI`ya iadesi ile ilgili kargo bedeli ALICI`ya aittir.
 • Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Ürünün tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi/ödemeyi iptal etmesi halinde, ürünün ALICI`ya teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI`ya geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI`ya aittir.
 • Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…), olarak kabul edilecektir. SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve en geç 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
 • Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.
 • SATICI tarafından mücbir sebep bildirilmesi halinde ALICI; siparişin iptal edilmesini ve ücret iadesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra en geç 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

MADDE 5- ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Sözleşme’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.
 • Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini NUDE Websitesi’nde yer alan Müşteri Hizmetleri ve Destek kısmından ulaştırabilirler.
 • ALICI, NUDE Websitesi’nden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de SATICI tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda SATICI, meydana gelebilecek ürün bilgisi/ fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
 • ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.
 • ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında ürün irsaliyesini iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sözleşmeye konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, NUDE Websitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

MADDE 6- SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • SATICI, gerektiğinde her türlü ürün ve hizmet bedelinin fiyatını değiştirme veya ürün ve hizmeti iptal etme hakkına sahiptir.
 • SATICI işbu Sözleşme nedeni ile edindiği ALICI’ya ilişkin kişisel bilgileri (isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası gibi) sadece kendi bünyesinde kullanacak, üçüncü kişilerle paylaşmayacak, üçüncü kişilere karşı bu bilgilerin gizliliğini muhafaza edecek faaliyeti dışında ve gerekli olmadıkça kullanmayacaktır. Resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi ve mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapılmak zorunda kalınması durumu işbu gizlilik yükümlülüğünün ihlali sayılmaz.
 • Siparişleriniz, ödemenin NUDE Websitesi’ne ulaştığı anda geçerli olmaktadır. Bu nedenle siparişleriniz; ödemenin ulaştığı andaki stoklar esas alınarak karşılanacaktır. Karşılanamayan siparişlerin bedeli tarafınıza iade edilecektir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

 • ALICI, işbu Sözleşme’nin 8. maddesinde belirtilen istisna hariç olmak üzere sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 • SATICI’nın Ön Bilgilendirme Formu’nda iade için öngördüğü taşıyıcı ile cayma hakkı kapsamında iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi halinde iade masrafı ALICI tarafından karşılanır.
 • İade için Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen taşıyıcının, ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
 • İşbu 14 (ondört) günlük süre, malın tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Bahsi geçen 14 (ondört) günlük süreler içerisinde SATICI, ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde girişimde bulunur.Ancak ALICI’nın malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar.
 • Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on dört gün (14) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.
 • SATICI’ya iade gönderimi, teslim edilen ürünün/ürünlerin Aras Kargo firması (Aras Kargo’ya “www.araskargo.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin, vergi mevzuatı gereğince ürün irsaliyesinin ibrazı ile ALICI tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının aşağıdaki şekillerde bildirilmesi gerekir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

Adres: İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44/A Tuzla - İstanbul - Türkiye

Email:   customercare@nudeglass.com

 • ALICI, yukarıda belirtilen şekilde cayma hakkını kullanabileceği gibi, https://tr.nudeglass.com/ linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim Formunu doldurup SATICI’ya ulaştırabilir.
 • ALICI, cayma hakkını kullanırken;
 1. a) ALICI’ya veya ALICI’nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (**)
 2. b) Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak

SATICI’ya teslim etmesi gerekmektedir.

(**) ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

 • ALICI tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen malın değerinin ALICI’nın kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın ALICI’nın kusuru sebebiyle telef olması halinde, ALICI’nın, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
 • Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

MADDE 8 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan ürünün/ürünlerin ALICI’ya teslim edilmesinden sonra Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin “ç” bendi uyarınca; Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirme ile hazırlanan ürünler bakımından, cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 9 - TEBLİGAT ADRESİ

ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 - İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

 • İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 • Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 • ALICI ve SATICI ihtilafların çözümü için NUDE Websitesi’nde yer alacak bilgi ve belgelerin münhasır delil olarak kullanılmasını kabul ve beyan ederler.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI :

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

ALICI :   ALICI